V současné době dochází k úpravě internetových stránek.